Video du lịch Phú Thọ

HÁT XOAN PHÚ THỌ TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 12 CỦA UNESCO TẠI HÀN QUỐC

Hát Xoan Phú Thọ tại Kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể tổ chức từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 năm 2017 tại Đảo Jeju, Hàn Quốc
https://youtu.be/q2hsgGU0sGc
https://www.youtube.com/watch?v=wLgqacQI2Yo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GQBf-wfgj4g
https://www.youtube.com/watch?v=kwBZ5Qktt1s
https://www.youtube.com/watch?v=SxY0rw1PjkI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ujRrq_5L8JA
https://www.youtube.com/watch?v=se6F9mjHcJo