Tin địa phương

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Hướng dẫn viên Du lịch tại điểm tỉnh Phú Thọ năm 2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2019.

1. Đối tượng dự thi:

- Là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, lao động và công tác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đã hoặc đang làm việc trong ngành văn hóa du lịch, dịch vụ du lịch, sinh viên các khoa có mã ngành du lịch của các Trường đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Những người đã được cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả kiểm tra đủ điều kiện cấp thẻ HDVDL tại điểm và người có khả năng, yêu thích, mong muốn làm HDVDL tại điểm tỉnh Phú Thọ tự nguyện tham gia cuộc thi.

- Các Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đang trực tiếp tham gia HDVDL cho các doanh nghiệp lữ hành không tham gia dự thi.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/9 đến hết 15/10/2019.

- Tổ chức thi sơ khảo:ngày 16/10

- Tổ chức hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tham gia cuộc thi: ngày 22/10

- Tổ chức thi chung khảo, tổng kết và trao giải: ngày 30/10

Đại chỉ nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tổ chức thi: Nhà đón khách Du lịch và biểu diễn nghệ thuật- Khu Di tích lịch sử Đền Hùng(xã Hy Cương-TP Việt Trì).

ĐT: 0210.3856.668

Email: dulichphutho14@gmail.com

1-36

2-15

3-14

4-10

5-8

6-6

7-3

8-1

9-2

10-1

11-1

12

 

Các tin liên quan