Nghiên cứu- Trao đổi

Vai trò của chuyển đổi số trong phát triển Du lịch Phú Thọ

Công cuộc chuyển đổi số là một công cuộc mang tính tổng thể, tất yếu và vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Công cuộc chuyển đổi số diễn ra trên tất cả mọi lĩnh vực, ngành nghề, từ các doanh nghiệp đến các cá nhân. Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của công cuộc chuyển đổi số đối với sự phát triển của đất nước nói chung và ngành Du lịch nói riêng, ngành du lịch Phú Thọ cùng với xu thế chung của du lịch cả nước tăng cường giải pháp đồng bộ và toàn diện cho công cuộc chuyển đổi số để phát triển du lịch.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, một trong những thành công, hiệu quả mà công tác quảng bá, xúc tiến mang lại chính là quy mô, phạm vi hoạt động xúc tiến du lịch được mở rộng và ngày càng chuyên nghiệp. Cụ thể là các hoạt động xúc tiến du lịch ở trong nước và nước ngoài với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa - du lịch; tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, giới thiệu điểm đến tại các thị trường du lịch trọng điểm; quảng bá trên các phương tiện truyền thông; tổ chức đón các đoàn famtrip; đẩy mạnh việc xây dựng các ấn phẩm du lịch đa dạng, nhiều ngôn ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, tuyên truyền trên mạng internet…

Phú Thọ có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, là điểm đến đã được xác định trong quy hoạch Phát triển tổng thể du lịch Việt Nam đến năm 2030, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ của vùng Tây Bắc và có đầy đủ các tài nguyên du lịch về văn hóa, tâm linh, sinh thái, danh thắng, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, có giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Vì vậy, trong những năm qua du lịch Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo động lực, nền tảng cơ bản để đưa du lịch tỉnh nhà tiếp tục phát triển ở giai đoạn tiếp theo. Để tiếp tục phát huy các điều này, cần đẩy mạnh áp dụng các giải pháp chuyển đổi số du lịch Phú Thọ.

Trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, việc nhận thức rõ hiệu quả hoạt động chuyển đổi số du lịch Phú Thọ là hướng đi và yêu cầu thiết thực, đúng đắn trong bối cảnh phát triển mạnh về công nghệ thông tin của ngành Du lịch nói chung và Du lịch Phú Thọ nói riêng. Trong hoàn cảnh cảnh ấy Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức các hoạt động, tuyên truyền thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch áp dụng chuyển đổi số với nhiều phương thức công nghệ thông tin phong phú, đa dạng:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá du lịch tỉnh trên 02 trang thông tin điện tử: dulichphutho.com.vn và dulichtaybac.vn.

- Khai thác các trang mạng tiện ích xã hội trong công tác thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh, kết nối với các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế. Quảng bá du lịch, kết nối rộng rãi đến với khách du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch, đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên du lịch trên toàn quốc.

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ thông qua kênh youtube Đất Tổ, sản xuất video quảng bá Du lịch Phú Thọ với 04 chuyên mục: Điểm đến Du lịch Đất Tổ; Ẩm thực Đất Tổ; Khám phá Đất Tổ; Văn hoá, con người Đất Tổ đã thu hút được hơn 4.300 lượt người đăng ký kênh, 328.395 lượt xem.

- Thường xuyên nâng cấp, phát huy Cổng thông tin Du lịch thông minh trên thiết bị di động (App du lịch thông minh phuthotourism) sử dụng công nghệ 4.0 quảng bá Du lịch Phú Thọ rộng rãi qua mạng viễn thông.

- Tuyên truyền quảng bá du lịch Phú Thọ thông qua kênh Zalo Du lịch Phú Thọ. Xây dựng, vận hành kênh Tiktok Du lịch Phú Thọ.

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch số tiến tới đồng nhất với hệ thống số hóa dữ liệu du lịch quốc gia.

- Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng du lịch an toàn do Tổng cục Du lịch thực hiện trên toàn quốc như ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. Triển khai ứng dụng tra cứu thông tin du lịch bằng quét mã QR Code tại các khu, điểm du lịch; chuẩn bị ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR trải nghiệm du lịch để tăng sự tương tác, hấp dẫn khách du lịch.

Tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch bằng nhiều phương thức là yêu cầu cần thiết, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch Phú Thọ. Với việc xác định rõ nhiệm vụ quan trọng hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch là một khâu hiệu quả để phát triển du lịch Phú Thọ trong thời gian tới với việc tập trung nguồn lực cho hoạt động xúc tiến du lịch, đẩy mạnh giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch Phú Thọ chắc chắn sẽ mang lại thành công, góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà.

Với những kết quả và hướng đi đúng trong triển khai hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các hoạt động chuyển đổi số. Trong thời gian tới cần phát huy kết quả đạt được và đẩy mạnh các giải pháp lấy chuyển đổi số là trọng tâm cho sự phát triển thông qua một số nhiệm vụ sau :

- Tiếp tục xây dựng hệ thống ứng dụng thuyết minh tự động tại các khu điểm du lịch thông qua quét QR code nâng cao tiện ích trải nghiệm cho du khách.

- Xây dựng hệ thống trải nghiệm du lịch thực tế ảo 360 độ tại các khu điểm du lịch trong tỉnh.

- Đặc biệt, tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch để cập nhật vào các hệ thống dữ liệu du lịch thông minh.

Việc chuyển đổi số trong ngành Du lịch Phú Thọ dựa trên nền tảng công nghệ số hóa sẽ hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh gắn kết các chủ thể từ khách du lịch, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước, mang lại nhiều lợi ích như tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc, tiết kiệm chi phí, sử dụng nguồn lực có hiệu quả hơn,.... đây là hướng đi phù hợp với xu thế của Ngành để Du lịch Phú Thọ phát triển quảng bá hình ảnh du lịch vùng đất Tổ đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nguyễn Đức Hiệp - Trưởng phòng TT& XT, Trung tâm TTXT Du lịch

Các tin liên quan